Joomla Modules Joomla Templates

Promocja projektu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Gmina Józefów otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 663 490,48 zł na realizację projektu pn. "ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW".