Joomla Modules Joomla Templates

Informacja w sprawie instalacji solarnych

Użytkownicy instalacji solarnych z Gminy Józefów

InformacjaZ przykrością informujemy, że wykonawca i gwarant projektu "ECO energia w Gminie Józefów" firma "Elektro Bud" Przemysław Gawda ul. Ofelii 28, 20-711 Lublin nie wywiązuje się z należytego serwisowania instalacji solarnych i w związku z tymi okolicznościami rozważamy zlecanie napraw podmiotom zewnętrznym.

Jednak takie rozwiązanie będzie skutkować wydłużeniem  naprawy o maksymalne terminy przewidziane w karcie gwarancyjnej, w przypadku konieczności wyegzekwowania części od producenta.